Trivsel och trygghet


Brandvarnare

Det finns brandvarnare i alla lägenheter. Ta aldrig ner brandvarnaren – då finns det inget som varnar dig om det börjar brinna eller ryka.

Det är ditt ansvar att se till att brandvarnaren har batterier och fungerar som den ska. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum genom att trycka in testknappen. Om du inte hör någon signal behöver batteriet troligtvis bytas. Kontakta då din fastighetsskötare som hjälper dig med detta.