Här hittar du tidigare nummer av vår kundtidning Bo i Mark. 
 

2018

Nummer 1
Nummer 2
N
ummer 3

2017

2016

2015

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
 

2014

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4