Sponsring


Sponsring är för oss ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Vår sponsringsverksamhet spänner över sociala och kulturella projekt/verksamheter samt idrott och fritid.
 
Så här ser vi på sponsring:

  • Sponsringen gäller ickekommersiella föreningar/organisationer med verksamhet inom kommunen.
  • De föreningar och verksamheter vi stödjer ska beröra många av våra hyresgäster och gärna ha tydlig anknytning till våra bostadsområden.
  • Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar, och som har ett upptagningsområde bland Marks Bostads hyresgäster prioriteras.
  • Vi kräver motprestation i förhållande till sponsringens omfattning.
Den fastlagda budgeten är begränsad vilket innebär att vi gör ett urval bland ansökningarna.

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom årsavtal eller genom stöd till enskilda arrangemang eller aktiviteter. Vi kan stödja ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

Om du vill söka sponsring för din förening eller aktivitet kan du mejla vår informatör.