FRÅGOR & SVAR

Boinflytande- ditt sätt att påverka


Du vet väl att du som är hyresgäst hos oss kan vara med och påverka din boendemiljö? Och att det finns olika vägar för att göra sin röst hörd? Det kallas boinflytande och är något du har rätt till enligt lag.

Boinflytande kan gå till på många olika sätt. Förutom att vi frågar er hyresgäster direkt samarbetar och samverkar vi också med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningens roll är att företräda alla hyresgäster, även dem som inte är medlemmar.

Vi eftersträvar alltid en dialog när det gäller större satsningar, till exempel att öka tryggheten i ett område, minska nedskräpning i ett bostadsområde, bygga nätverk mellan de boende och liknande lokala insatser och projekt,

Förutom att fråga er hyresgästerna om hur ni upplever er boendemiljö, via vår kundnöjdhetenkät, bjuder vi in till samtal och dialog vid stora projekt som exempelvis renovering och ombyggnad. Även då är Hyresgästföreningen med som samrådspartner.

Dessutom finns det också lokala hyresgästföre­ningar som tillsammans med er boende i ett område föreslår och genomför olika aktiviteter. Det kan röra sig om allt från att utveckla en lekplats till att ordna gårdsfest eller göra en utflykt – bara det är något som kommer alla boende till del, medlemskap i Hyresgästföreningen eller ej. 

Hur vill du att NYA Assberg ska se ut?


 Till dig som är barn och ungdom upp till 19 år på Assberg.

Ditt bostadsområde ska renoveras och vi vill veta hur just du vill att det ska se ut! Vad är viktigt för dig? Att ha en plats att hänga med vänner, att spela basket, en mysig plats att bara vara eller en rolig lekpark?  Välkommen att vara med på en rolig eftermiddag där din röst står i centrum!

Under 2023 och 2024 kommer vi, tillsammans med Marks kommun och Navet, bjuda in till workshops där du kan vara med och påverka. Första workshopen hölls i oktober 2023 och nästa planeras i april- inbjudan skickas ut!

Har du några frågor?

Hör gärna av dig till Carina Roos på Marks Bostad 0320-217313 eller carina.roos@mark.se