FRÅGOR & SVAR

Värme, vatten och el


Värme


Temperaturen i din lägenhet ska vara både behaglig och hållbar ur miljö- och kostnadssynpunkt. Temperaturen i våra lägenheter ska därför ligga mellan 20 och 21 grader under eldningssäsongen.

Med hjälp av en termostat reglerar elementet värmen i rummet. När temperaturen i rummet når över 20 grader slår termostaten av det varma vattnet och elementet blir kallt. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt.

Vilken temperatur gäller?

Lägenheter, kontor och förskolor 20–21 grader
Grupp- och äldreboenden 21–22 grader
Samlingslokaler och kvartersstugor 19–20 grader
Tvättstugor, källare och varmgarage 16–17 grader

Kallt inomhus?

Tycker du att det är kallt i din lägenhet? Börja med att själv mäta temperaturen mitt i rummet och en bit ovanför golvet. Visar din termometer mindre än 20 grader kan något vara fel. Då ska du göra en felanmälan.

Tänk på!

Ha aldrig mindre än 18 grader i din lägenhet eftersom det kan påverka dina grannar och huset i helhet. 

Vill du ha tips för att spara energi? 

Då kan du spana in Allmännyttans energisparkampanj! Där hittar du smarta och konkreta tips för att minska din energiförbrukning. 

Ventilation


Det är viktigt att ventilationen i lägenheten fungerar som den ska. Du får därför aldrig stänga ventilerna i din lägenhet, inte heller på vintern. Luften som kommer in är viktig för att sprida värmen från elementet ut i rummet.

Stängs ventilerna till kan det bidra till att ventilationen i hela huset hamnar i obalans och att du i stället får in ovälkomna lukter som matos eller liknande från grannar i huset.

Vatten


Vissa lägenheter har individuell mätning av kall- och/eller varmvatten. Bor du i en lägenhet med individuell mätning av vatten ingår en viss mängd vatten i hyran varje år. Mängden vatten beror på hur stor lägenheten är.

Har du individuell mätning så mäter vi hur mycket vatten du förbrukar varje månad. Gör du åt mindre vatten än det som ingår får du avdrag på hyran, och gör du åt mer får du betala extra. På din hyresavi står din avvikelse av vattenförbrukningen, inte totalförbrukning, den ser du när på du loggar in på BKAB:s webbplats.

I hyran ingår en kall- och varmvattenförbrukning enligt nedanstående tabell. Tappvattenpris fastställs med utgångspunkt från marknadspriset varje år.

Vattenmängder som ingår i hyran:
1 rum och kök:  19 200 liter kallvatten/ 16 000 liter varmvatten
2 rum och kök:  33 600 liter kallvatten/ 28 000 liter varmvatten
3 rum och kök: 42 000 liter kallvatten/  35 000 liter varmvatten
4 rum och kök:  48 000 liter kallvatten/ 40 000 liter varmvatten
5 rum och kök:  54 000 liter kallvatten/ 45 000 liter varmvatten
6 rum och kök:  66 600 liter kallvatten/ 55 300 liter varmvatten

Energideklaration


Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. 

Den kan användas för att jämföra olika hus med varandra och man får en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
  • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.
Energideklarationen är lagstadgad och görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. 
Här ser du energideklarationerna för samtliga av Marks Bostads fastigheter.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.https://www.boverket.se/sv/energideklaration/