FRÅGOR & SVAR

Vräkningsförebyggande arbete


Vi vill skapa trygga och trivsamma lägenheter för alla. Det innebär rättigheter men också skyldigheter för dig som hyresgäst.

Ibland kan det uppstå problem i boendet som kan bli så pass allvarliga att du riskerar att bli av med ditt hyreskontrakt. Exempelvis att du:

  • Inte sköter dina hyresinbetalningar eller återkommande sena betalningar
  • Stör dina grannar 
  • Missköter din lägenhet 

Om du riskerar att bli av med ditt hyreskontrakt bör du omgående ta kontakt med Boendesociala Teamet på socialförvaltningen. Där kan de hjälpa dig att hitta lösningar så att du ska kunna behålla din bostad. De kan ge dig råd, stöd och information kring boende och även stötta i andra frågor och problem som hänger ihop med boendet. Vi på Marks Bostad arbetar tillsammans med Boendesociala Teamet för att snabbt fånga upp problem som dessa. Här kan du läsa mer på kommunens hemsida.

Du når Boendesociala Teamet här.

Vi vill skapa trygga och trivsamma lägenheter för alla. Det innebär rättigheter men också skyldigheter för dig som hyresgäst.

Ibland kan det uppstå problem i boendet som kan bli så pass allvarliga att du riskerar att bli av med ditt hyreskontrakt. Exempelvis att du:

  • Inte sköter dina hyresinbetalningar (eller återkommande sena betalningar).
  • Stör dina grannar (anmälan om störning).
  • Missköter din lägenhet (sanitär olägenhet).

Om du riskerar att bli av med ditt hyreskontrakt bör du omgående ta kontakt med Boendesociala Teamet på socialförvaltningen. Där kan de hjälpa dig att hitta lösningar så att du ska kunna behålla din bostad. De kan ge dig råd, stöd och information kring boende och även stötta i andra frågor och problem som hänger ihop med boendet. Vi på Marks Bostad arbetar tillsammans med Boendesociala Teamet för att snabbt fånga upp problem som dessa.

Du når Boendesociala Teamet här.