Hemförsäkring


Se till att skydda dig och ditt hem genom att teckna en hemförsäkring. 

Det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring för att försäkra din bostad och dina saker. Om du skulle råka orsaka en skada i lägenheten, till exempel en brand eller vattenskada, gäller inte vår fastighetsförsäkring och det är du som blir skyldig att betala för skadorna.