FRÅGOR & SVAR

Säga upp lägenheten


Säga upp lägenheten

Det är tre månaders uppsägningstid på din lägenhet, så tänk på att säga upp ditt avtal minst tre månader innan du vill flytta ut. Uppsägningen räknas alltid från den sista dagen i aktuell månad. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

Du säger upp din lägenhet genom att skriva under baksidan av ditt nuvarande hyresavtal eller fylla i en uppsägningsblankett och skicka eller lämna det till oss. Om du inte hittar ditt avtal får du höra av dig till oss. När du har sagt upp din lägenhet får du en avflyttningsbekräftelse på posten.
 

Besiktning

Innan du flyttar gör vi en avflyttningsbesiktning för att kontrollera vilket skick lägenheten är i. I bekräftelsen av din flytt hittar du datumet för din avflyttningsbesiktning.
 
Meddela oss om du vill vara med under besiktningen. Om du inte meddelat oss eller inte är hemma det bestämda datumet kommer vi att använda huvudnyckel för att gå in och besikta lägenheten.

Se till att all utrustning som hör till lägenheten, till exempel brandvarnare, mediabox, hatthylla och dörrar, finns på plats innan besiktningen.

Uppsägning vid dödsbo


Vid dödsfall gäller 1 kalendermånads uppsägning om uppsägningen görs inom en månad efter dödsfallet. I annat fall gäller uppsägningstid 3 månader, med hänvisning till Hyreslagen §5. Dödsbodelägare kan även komma överens med oss om längre uppsägningstid än en månad (max 3 månader). 

En komplett uppsägning innehåller

  • Dödsfallsintyg med släktutredning, som visar när personen avled och vilka efterlevande personen har. Där framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten.För att beställa dödsfallsintyg med släktutredning ringSkatteverket på 0771-567 567 eller via hemsidan skatteverket.se och sök efter dödsfallsintyg (länk till skatteverkets sida).
  •  Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet, här finns uppsägningsblanketten.
  • Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten och som företräder dödsboet.

När en komplett uppsägning kommit in till oss börjar omgående uthyrningsprocessen. En skriftlig bekräftelse på uppsägningen kommer på posten till dödsboet eller till överenskommen annan adress. Därefter ska lägenheten besiktas, visas och städas på den tiden som är kvar tills den är uppsagd.På grund av kort uppsägningstid är det nödvändigt att besikta bostaden snabbt efter att den kompletta uppsägningen kommit in. Detta för att det ska finnas tid till att åtgärda eventuella anmärkningar och/eller få uppgifter om kostnader för dödsboet innan uppsägningstiden har gått ut.

Har dödsbodelägarna själva möjlighet att visa lägenheten görs visningen av någon av dem annars kan Marks Bostads AB sköta visningen enligt överenskommelse. Visning sker oftast efter en vecka. Det är inte nödvändigt att städa och tömma lägenheten innan visning. 

När uppsägningstiden gått ut ska även bostaden vara tömd och städad. Boka städkontroll hos fastighetsskötaren. Nycklar lämnas till Marks Bostads huvudkontor efter städkontrollen är godkänd. Det är dödsbodelägarnas ansvar att detta sker i tid. 
 

VAD ÄR ETT DÖDSBO?

Ett dödsbo är en juridisk person som består av kvarlåtenskapen efter en avliden person. Dödsboet förvaltas i normala fall av dödsbodelägarna gemensamt eller av en testamentsexekutor.