FRÅGOR & SVAR

Vår miljö


Vi ska i hela vår verksamhet bidra till utvecklingen av ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle genom att 
  • med god marginal följa lagar och förordningar samt beakta omvärldens krav
  • utveckla och ständigt förbättra miljöarbetet
  • minimera förbrukning av energi, vatten andra resurser samt prioritera goda miljöval
  • hantera och sortera alla slags avfall så att miljöstörningar minimeras och underlätta för hyresgästerna att göra detsamma
  • erbjuda god inomhusmiljö samt underlätta för hyresgäster att leva och bo miljövänligt
  • ställa krav på konsulter, leverantörer och entreprenörer på miljöanpassade varor, tjänster och verksamhet.