FRÅGOR & SVAR

Huskurage


Det är viktigt att visa omtanke om våra medmänniskor och att vi vågar agera om någon i vår närhet far illa. Det kan vara oro för våld i familjen men kan också handla om oro för en granne som verkar må dåligt eller ett barn som far illa. Marks Bostad har antagit en policy om Huskurage för att hjälpa grannar att agera. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.
I våra trapphus sitter Våga bry dig med tre enkla verktyg att handla utifrån.


Så här kan du göra för att hjälpa:

  1. Knacka på hos grannen för att höra hur det är. Att knacka på kan räcka för att stoppa våld. Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen.
  2. Om det behövs, hämta hjälp av varandra. Fler grannar tillsammans kan bidra till att skapa ökad trygghet.
  3. Ring 112. Du ska inte utsätta dig för fara. Om situationen är akut eller hotfull, ring 112.
Om din oro gäller barn- kontakta socialtjänsten 0320-21 70 00 och gör en anmälan.

Tillsammans ökar vi tryggheten för alla boende inom Marks Bostad.