FRÅGOR & SVAR

Om oss


Marks Bostad är Marks kommuns största bostadsbolag. Vi har cirka 3 700 lägenheter till uthyrning för privatpersoner och till kommunal omsorg. Vi har också cirka 200 lokaler för uthyrning.
Marks Bostad ägs av Marks kommun, här kan du läsa våra ägardirektiv.