FRÅGOR & SVAR

Policy


Vi ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida hyresgäster och

  • Sträva efter 100% nöjda hyresgäster genom att erbjuda god service och bra inom- och utomhusmiljö. Vi ska vara lyhörda för synpunkter och krav samt vara bra på att informera.
  • Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning.
  • Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet.
  • Hushålla med resurserna på bästa sätt med hänsyn till ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.