FRÅGOR & SVAR

Vår värdegrund


Grunden i allt företagande bygger på värderingar och en stark gemensam övertygelse. Vår värdegrund ska spegla vem vi är och vad vi står för. Den ska hjälpa oss att veta hur vi ska agera i olika enskilda situationer. En stark värdegrund gör också så att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.