FRÅGOR & SVAR

Visselblåsning


I all offentlig verksamhet är det viktigt att tidigt kunna upptäcka och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Marks Bostad har därför en visselblåsarfunktion där medarbetare och andra som har en arbetsrelation till bolaget, anonymt kan rapportera om misstanke om oegentligheter eller allvarliga missförhållanden.

Marks Bostads AB har genom Marks Kommun en plattform, Qnister, för visselblåsning och integritetsskydd.

Vår process för visselblåsning är utformad för att skydda din identitet och säkerställa att din rapport behandlas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Vi tar varje anmälan på allvar och arbetar för att säkerställa en grundlig utredning och lämpliga åtgärder.

Oavsett om det handlar om ekonomiska oegentligheter, missbruk av makt, diskriminering eller andra överträdelser, är din visselblåsning av yttersta vikt för att främja en sund och etisk arbetsmiljö.
Vi uppmanar dig därför att göra din röst hörd och bidra till att upprätthålla höga etiska standarder och ansvarsfullt beteende.

Via nedan länk kommer du till vår plattform som säkert behandlar din rapport.
Visselblåsare i Marks kommun - Marks kommun