FRÅGOR & SVAR

Styrelse


Ordinarie ledamöter:

S Lisa Dahlberg, ordförande
S David Berglund
C Micael Carlsson
L Rolf Hallberg
M Kerstin Weimman-Lindén
KD Lars-Inge Andersson
SD Roger Lundstedt

Ersättare:

S Agnetha Rodén
S Tony Ragnarsson
C Stefan Brunander
L Paul Brusk
M Ann Iberius Orrvik
KD Ola Andreasson
SD Bo Kindström


Klicka här för att se styrelsens protokoll.