FRÅGOR & SVAR

NYA Assberg


Området Assberg är vårt största bostadsområde och är byggt i slutet av miljonprogrammet under 1975-1978. Området är indelat i 10 gårdar med totalt 350 lägenheter.  Vi behöver nu framtidssäkra byggnaderna och området för ytterligare 40 år framåt och vi ska dessutom säka energianvändningen med ca en tredjedel. Ombyggnaden startar under 2024 och beräknas ta 4 år.

Sedan ett år tillbaka har vi träffats i en referensgrupp som består av hyresgäster och personal från Marks Bostad för att tillsammans resonera om viktiga frågor runt boendet och den kommande renoveringsperioden. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att ta kontakt med vår uthyrningsavdelning 0320-21 73 02 eller 0320-21 73 20.