FRÅGOR & SVAR

Vi renoverar och bygger om


När vi rustar våra fastigheter för framtiden gör vi det med effektiva energilösningar och med hållbara material. Med fastigheternas kvaliteter som utgångspunkt renoverar vi varsamt och bevarar material så långt som det är möjligt och miljömässigt klokt. Vår ambition är att hyresgästerna under själva renoveringen ska kunna bo kvar i så stor utsträckning som möjligt. En annan ambition är att utföra åtgärder inom ramen för rimliga hyresökningar. Här är våra kommande och pågående ombyggnationer