FRÅGOR & SVAR

Sponsringssamarbete


Sponsring är en del av vårt årligen planerade kommunikationsarbete och ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden.

Vi sponsrar inte en verksamhet ekonomiskt för att enbart exponera vårt varumärke utan vill gärna samarbeta med föreningar och verksamheter som stödjer vårt mål om trygga och trivsamma områden.

Samarbetet ska ha en tydlig koppling till vår verksamhet och vår värdegrund;
att ge alla ett gott bemötande, vara öppna och pålitliga samt arbeta för ett hållbart samhälle.
 
Vi prioriterar föreningar och verksamheter som har aktiviteter för barn och unga, där  jämställdhet och integration är viktiga delar. Upptagningsområde ska vara bland Marks Bostads hyresgäster.

Har du idéer om aktiviteter och hur din förening/verksamhet skulle kunna vara en del i vårt sponsringssamarbete?
Tveka inte att beskriva dina tankar i vårt ansökningsformulär nedan och skicka till oss.

Vi behandlar ansökningarna en gång per år och besvarar alla därefter.
Ansök senast 15 mars 2021.
 
Vid frågor kontakta:
Carina Roos
0320-21 73 13,
carina.roos@mark.se