FRÅGOR & SVAR

Tillgänglighet för marksbostadsab.se


Marks Bostad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur marksbostadsab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 
Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
 
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från marksbostadsab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt en arbetsdag.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
  • skicka e-post till marksbostadsab@mark.se
  • ring 0320 – 21 73 00
 
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
 
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.
 
Innehåll som inte är tillgängligt
Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
Bilder saknar beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för hjälpmedel.
Bildspelet går inte att pausa.
En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
Tabeller används för att styra layouten och kan göra det svårt att navigera med hjälpmedel.
Tabeller har inte rätt kod och kan vara svåra att förstå för användare med skärmläsare.
Det finns texter och funktioner med färger som kan vara svåra att se.
Innehåll som hämtas från andra webbplatser i iframes saknar beskrivande titlar.
Länktexter, etiketter och sidflikar kan vara otydliga.
Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
Det saknas genväg till huvudinnehåll och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.
Fokusmarkeringen är ibland svår att se och gör det svårare att navigera utan mus.
Att få fokus på sök-knappen för att sök-fältet stängs.
Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.
Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
Formulär saknar automatisk komplettering.
Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
Det finns områden som uppdateras och som går att fälla ut men det kan vara svårt att uppfatta för användare med skärmläsare.
Vid förstoring och vid användning av mindre skärmar kan delar av texter och innehåll vara svårt att se och nå.

Oskäligt betungande anpassning
Marks Bostad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Vi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.
Vi har begränsade möjligheter att göra korrigeringar i Felanmälan, Mina sidor och Söka bostad, vi har uppmärksammat vår leverantör om bristerna och hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problem som inte åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av marksbostadsab.se
Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.