FRÅGOR & SVAR

Underhåll på gång


Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt område. Om du bor i en fastighet där vi planerar underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet. Våra vanligaste underhållsprojekt är injustering av värme och ventilation, fönster/dörrbyten, fasadrenovering, målning mm. 

När vi rustar våra fastigheter för framtiden gör vi det med effektiva energilösningar och med hållbara material. Med fastigheternas unika kvaliteter som utgångspunkt renoverar vi varsamt och bevarar material så långt som det är möjligt och miljömässigt klokt. Vår ambition är att hyresgästerna under själva renoveringen ska kunna bo kvar i så stor utsträckning som möjligt. En annan ambition är att utföra åtgärder inom ramen för rimliga hyresökningar.