FRÅGOR & SVAR

Upphandling


Marks Bostads AB lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU, och vi har valt att publicera och annonsera våra upphandlingar på TendSign. 

Har du frågor om pågående eller kommande upphandlingar kan du kontakta vår byggledare.