FRÅGOR & SVAR

Direkten och Torget

Marks Bostad har två marknadsplatser, Torget och Direkten. Vanligtvis publiceras en lägenhet på Torget, vilket betyder att det är köpoängen som avgör köplatsen och vilka som får erbjudande.

Om en lägenhet inte skulle bli uthyrd till någon av dem som har sökt den när den låg på Torget, publiceras den oftast i nästa steg på marknadsplatsen Direkten. Då är det den som först lägger ett intresse på lägenheten som automatiskt får ett erbjudande och inte köpängen bestämmer köplatsen.