FRÅGOR & SVAR

Hyra ut i andra hand


Om du har giltiga skäl kan du få hyra ut din lägenhet i andra hand under en viss tid. Här kan du läsa om hur du ansöker om andrahandsuthyrning och vilka förutsättningar som gäller.

Godkända anledningar för andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din lägenhet om du har så kallade beaktningsvärda skäl. Till beaktningsvärda skäl räknas:

  • Studier eller arbete på annan ort eller utomlands.
    Det ska inte vara pendlingsavstånd, vilket innebär att du bor minst 10 mil från kommunen.
  • Provbo med sambo.
    Du kan ansöka för en period om 6 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 6 månader. Avståndet är inte relevant, men sambon ska vara folkbokförd på vistelseadressen.
  • Sjukdom.
    Till exempel längre sjukhusvistelse eller annat tillfälligt boende på grund av sjukdom.

Om du hyr ut en lägenhet i andra hand utan vårt godkännande förlorar du ditt hyresavtal.
Det är en kriminell handling och otillåten andrahandsuthyrning kommer därför att polisanmälas.
Du har inte heller möjlighet att få nytt hyresavtal inom minst 24 månader efter utflyttning.
 

Ansöka om andrahandsuthyrning

För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand fyller du i blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning och skickar eller lämnar in den till oss. Din ansökan ska också innehålla aktuella intyg som styrker dina skäl.

Gäller uthyrningen utlandsvistelse ska också fullmaktsblankett fyllas i. Fullmaktsinnehavaren ska vara en person som Marks Bostad kan kontakta i hyresgästens ställe och som har rätt att företräda hyresgästen i alla ärenden som rör boende och hyresavtal under uthyrningstiden. Fullmaktsinnehavaren kan inte vara den person som ska hyra lägenheten i andra hand.


Tänk på att ansöka i god tid innan den eventuella uthyrningen ska börja gälla – minst en månad i förväg.

Tidsperiod för uthyrningen

Du kan ansöka om att hyra ut lägenheten i totalt två år, men max sex månader i taget. Om du vill förlänga perioden behöver du skicka in nya intyg. För att provbo gäller alltid uthyrning i max 12 månader.

Om du inte ska flytta tillbaka till lägenheten ska den sägas upp precis som vanligt, med tre månaders uppsägningstid. Tänk på att andrahandshyresgästen aldrig får ta över lägenheten, även om du säger upp ditt kontrakt.

Avtal mellan hyresgästerna

Det är viktigt att tänka på att det alltid är du som är ansvarig för lägenheten och hur den sköts, även om du hyr ut den till någon annan. Du har till exempel ansvar för att hyran betalas i tid och att grannarna inte störs.

Vi rekommenderar att du och hyresgästen som hyr i andra hand skriver ett hyresavtal tillsammans för att reglera vad som gäller under uthyrningen.