FRÅGOR & SVAR

Korttidsuthyrning


 

Vi hyr ibland ut lägenheter under en begränsad tidsperiod. Detta beror på att fastigheten kommer att renoveras och då kommer inte hyresgäst kunna bo i bostaden.
 

Hur går det till?

Vi annonserar ut dessa lägenheter på samma sätt som alla lägenheter som kommer bli lediga. Det står i annonsen för den lediga lägenheten att det är ett korttidskontrakt.

Vi fördelar dessa lägenheter på samma sätt som alla andra, genom köpoäng. De fem som har mest köpoäng får ett erbjudande och kan gå på visning. Sedan tackar dessa ja eller nej inom en vecka.
 
Under tiden du bor på korttidskontrakt sker inga renoveringar och du kan inte nyttja HLU (Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll).
 

Köpoäng

Du behåller de köpoäng som du hade när du sökte med din intresseanmälan.
 

Besittningsrätt

Korttidskontrakt innebär att du inte har besittningsrätt till lägenheten. Du kan inte heller flytta tillbaka till samma lägenhet efter att renoveringen av fastigheten är slutförd. Du söker som alla andra genom intresseanmälan med dina köpoäng.
 
Du kan söka annan lägenhet direkt efter inflyttning, eftersom detta lägenhetskontrakt endast gäller för en begränsad tid. Marks Bostad ansvarar inte för att du tilldelas en annan lägenhet efter kontraktsperioden, utan du söker själv annan bostad.
 

Uppsägningstid

Det finns ett slutdatum på ditt hyreskontrakt. Du ska flytta ut senast den dagen om du inte får en skriftlig förlängningsperiod med ett nytt hyreskontrakt. Du har en månads uppsägningstid, istället för 3 månader.

Om du har ytterligare frågor om korttidsuthyrning kontakta oss på Marks Bostad.