FRÅGOR & SVAR

Lägenhetsbyte


Du som har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt kan ha möjlighet att byta den med en annan hyresgäst. Här kan du läsa om hur du ansöker och vilka förutsättningar som gäller.

Ansöka om lägenhetsbyte

För att kunna göra ett lägenhetsbyte behöver du själv hitta en person att byta lägenhet med. När du har hittat någon att byta med fyller du och den andra hyresgästen i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte. Vid byte mellan fler lägenheter än två måste samtliga kontraktsinnehavare fylla i ansökan samt bifoga vilka parter som byter med vem. Skicka in blanketten till oss så kontaktar vi dig. Handläggningstiden är upp till 6 veckor.

Godkända anledningar för ett lägenhetsbyte

Både du och den andra hyresgästen måste godkännas enligt våra riktlinjer för att vi ska godkänna ett lägenhetsbyte. Ni behöver också ha beaktningsvärda skäl för att få byta lägenhet med varandra. Exempel på beaktningsvärda skäl är:
 

  • Din familj har blivit större eller mindre så att familjen behöver större eller mindre lägenhet.
  • Din ekonomi har förändrats så att du behöver lägre hyra.
  • Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete eller ska studera på annan ort som inte ligger på pendlingsavstånd, vilket innebär att du bor minst 10 mil från kommunen.

Förutsättningar för ett lägenhetsbyte

Det finns vissa andra förutsättningar som också måste uppfyllas för att vi ska godkänna ett lägenhetsbyte:
 

  • Du måste godkännas enligt våra riktlinjer.
  • Du ska ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader.
  • Du ska ha för avsikt att bo i den andra lägenheten tills vidare.
  • Bytet gäller hyresrätt mot hyresrätt, inte mot bostadsrätt eller eget hus.
  • Bytet sker samma datum för båda lägenheterna.

Tänk också på att dina köpoäng nollställs vid bytet.

Besiktning av lägenheterna

Innan bytet gör vi en avflyttningsbesiktning för att kontrollera vilket skick lägenheterna är i, precis som vid en vanlig avflyttning.

Städkontroll

Vanligtvis är det upp till den inflyttande hyresgästen att godkänna städningen av lägenheten.
 
Om du vill att vi gör en städkontroll får du själv boka tid med en fastighetsskötare. Då behöver lägenheten vara tom och städad i god tid innan bytet.