FRÅGOR & SVAR
Två hyresgäster samtalar

Riktlinjer för att bli godkänd som hyresgäst


För att du ska kunna skriva kontrakt på en lägenhet behöver vi först godkänna dig som hyresgäst. Det innebär främst att vi gör en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar för att se att du kan betala din hyra.

Vad räknas som ekonomiska förutsättningar?

Du behöver ha en inkomst för att kunna hyra en lägenhet av oss. Som inkomst räknas lön, pension, föräldrarersättning, sjukersättning, A-kassa och studielån samt bostadsbidrag och bostadstillägg. Försörjningsstöd och etableringsersättning räknas som inkomst för boende inom kommunen.

Vi tar en kreditupplysning

När du får ett erbjudande om en lägenhet kommer vi att ta en kreditupplysning på dig. En kreditupplysning visar din folkbokföringsadress, årsinkomst och eventuella betalningsanmärkningar eller skulder. 

Om du får ett erbjudande och har skulder, betalningsanmärkningar eller inte har en godkänd inkomst kommer vi att informera dig om att det inte går att skriva kontrakt. Då går den lediga lägenheten vidare till nästa sökande.

Behov av bostaden

Syftet med uthyrningen är att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktsinnehavarens eget bruk. Det betyder att du inte får använda dina köpoäng och hyra en lägenhet för andra personer, exempelvis dina barn. Du som söker ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanent bostad samt bo och vara folkbokförd i lägenheten.

Om du är ny eller återkommande hyresgäst hos oss

Vi begär referenser från din nuvarande hyresvärd om du bor i hyresrätt idag.
Se till att du har uppdaterad sökandeprofil med gällande telefonnummer till nuvarande hyresvärd.
Där ska det framgå att du har betalt hyran i tid och att du inte har några konstaterade störningar samt att du har skött din bostad.

Om du redan är hyresgäst hos oss

Du kan söka annan lägenhet tidigast 12 månader efter ditt nuvarande hyreskontrakt hos oss börjar gälla. Vi tar kreditupplysning på alla som vill byta lägenhet. Har du betalningsanmärkningar får du vänta tills de är betalda och sen visa upp ett skuldfrihetsintyg.

Vi kollar även upp din betalningshistorik hos oss och om det finns störningar, eller om du har eller har haft juridiska utredningar baserat på hyreslagen. Det kan påverka din möjlighet att flytta.

Du ska inte heller ha hyrt ut din lägenhet utan godkännande av oss. Om du hyrt en lägenhet I andra hand utan att det varit godkänt för förstahandshyresgästen kan du inte heller räkna med att teckna ett förstahandskontrakt.

Har du frågor om våra riktlinjer eller dina förutsättningar, kontakta oss.