FRÅGOR & SVAR

Söka förtur


Du söker bostad hos oss genom att anmäla dig till vår bostadskö för att samla poäng till den typ av boende du väljer. Det gäller även dig som ansöker om förtur.

  • Kund skall alltid godkännas enligt MBAB:s rutiner före erbjudande om lägenhet.
  • Ansökan om förtur skall göras skriftligt på blanketten Ansökan om förtur.
  • Beslut om förtur tas av kundservicechef.
  • Om förtur beviljats till ett område, kan lägenhet ej samtidigt sökas till annat område via köpoäng.
  • Tackar sökande nej till lägenhet, som erbjudits med förtur, är förturen normalt förbrukad.

Bostadssökande som är missnöjd med beslut om lägenhetsfördelning ha rätt att efter begäran få sitt ärende granskat av bolagets styrelse.

Förtur av medicinska skäl

Den sökande bor i hus med trappor som man inte längre kan klara av att gå i. Den sökande behöver därmed bo på första våning eller ha tillgång till hiss på grund av begränsad rörlighet. Gäller i första hand boende hos MBAB. Intyg om stora besvär med att gå i trappa krävs från läkare/fysioterapeut. Förtur kan sökas vid varaktigt rörelsehinder. Det gäller även familjemedlem boende i samma lägenhet. I första hand till samma eller i närliggande hus/område/ort. Gäller endast invånare i kommunen och som har en bostad. Förtur kan inte sökas vid bostadslöshet. Ingen förtur ges vid skilsmässa eller separation.

Förtur av sociala skäl

Behov, styrkta av socialkontoret eller motsvarande, exempelvis kvinno-/mansjour, krävs.
Förtur till bostad kan sökas av person som bor i kommunen och är utsatt för fysiskt eller psykiskt våld i nära relationer. MBAB väger in barnperspektivet vid bedömning. Förtur finns även för personer med permanent uppehållstillstånd, i enlighet med Bosättningslagen. Ingen förtur ges vid skilsmässa eller separation.

Förtur av arbetsskäl

Den sökande har fått stadigvarande arbete på någon arbetsplats i Marks Kommun och får oacceptabelt lång resväg till arbetsplatsen. Detta innebär minst 10 mil enkel resa. Eventuell provanställning på upp till 6 månader godkänns. Intyg från arbetsgivare ska ingå i ansökan. Förtursansökan ska göras i samband med att personen anställs. Personen ska folkbokföra sig i kommunen och bostadsbehovet bemöter endast personen samt eventuellt medflyttande familjemedlemmar.

Vad händer med din ansökan?

  • Förutsatt att intyg som styrker din ansökan ingår får du svar via brev inom högst 6 veckor. 
  • Beviljad förtur är giltig i 6 månader, därefter krävs din förnyelse om behovet kvarstår för att stå kvar i förturskön. 
  • När lämplig lägenhet blir tillgänglig får du erbjudande från MBAB. Om du väljer att tacka nej till detta erbjudande förfaller vanligtvis förturen. Du söker då boende med dina insamlade köpoäng istället. 
  • Under perioden vi bevakar din beviljade förtur har du inte tillgång till att söka bostad i vår ordinarie bostadskö, men du fortsätter att samla köpoäng under tiden. 
  • Om du får nej på din ansökan om förtur, eller tackar nej till erbjudande, kan du göra en ny ansökan om din situation förändras och du uppfyller någon av ovanstående tre kriterier.