HAR DU LÄST BO I MARK NOGGRANT?


Då kan du vinna trisslotter. Svara på fem frågor senast den  28 september.

Tre vinnare får  tre trisslotter var.
 
OBS!
ENDAST ETT TÄVLINGSSVAR PER LÄGENHET DELTAR!
Klicka en gång på "Skicka". (Ej dubbelklick!)

Svara på frågorna här!

Fråga 1. Annika Stomberg är polis med ett speciellt uppdrag, vad har hon för titel?
1. Ortspolis
X. Kommunpolis
2. Kommunalinspektör

Fråga 2. Hur mycket vatten gör vi svenskar i snitt av med varje dygn?
1. 15 liter
X. 510 liter
2. 150 liter

Fråga 3. Petra Svensson i Kinna har smyckat sitt hem med en religiös symbol, vilken religion rör det sig om?
1. Hinduism
X. Katolicism
2. Buddhism

Fråga 4. Han är ambulanschef i Marks kommun, men vad heter han?
1. Rikard Bjuveus.
X. Richard Branson
2. Richard Penniman

Fråga 5. Med stöd av MBAB och Polisen kan boende jobba ihop mot brottslighet och för ökad trygghet på området, vad kallas det?
1. Verksamma grannar
X. Grannsamverkan
2. Samgrannverkan 
Namn:


Adress:


Telefon:


E-post: