Riktlinjer för att bli godkänd som hyresgäst


För att du ska kunna skriva kontrakt på en lägenhet behöver vi först godkänna dig som hyresgäst. Det innebär att vi gör en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar för att se att du kan betala din hyra.

Vad räknas som ekonomiska förutsättningar?

Du behöver ha en inkomst från till exempel arbete eller pension för att kunna hyra en lägenhet av oss.

Om du bor i Marks kommun godkänner vi även etableringsersättning och försörjningsstöd som inkomst. Bor du i en annan kommun godkänner vi däremot inte detta som inkomst.

Vi tar en kreditupplysning

När du får ett erbjudande om en lägenhet kommer vi att ta en kreditupplysning på dig. En kreditupplysning visar din folkbokföringsadress, årsinkomst och eventuella betalningsanmärkningar eller skulder. Ibland behöver vi också ett anställningsintyg från din arbetsgivare för att komplettera informationen.

Om du får ett erbjudande och har skulder, betalningsanmärkningar eller inte har en godkänd inkomst kommer vi att informera dig om att det inte går att skriva kontrakt. Då går den lediga lägenheten vanligtvis vidare till nästa sökande.

Om du redan är hyresgäst hos oss

Om du redan är hyresgäst hos oss kan du söka ny lägenhet tidigast 12 månader efter att ditt kontrakt började gälla.

Vi tar vanligtvis inte någon kreditupplysning om du redan bor hos oss och ska flytta till en annan av våra lägenheter. Däremot följer vi upp att tidigare hyror är betalda under minst 12 månader tillbaka. Vi kollar även upp om det finns konstaterade störningar, vilket kan påverka en eventuell flytt. Flyttar du till en dyrare lägenhet diskuterar vi gemensamt vikten av att kunna betala den högre hyran.

Borgen

Det är alltid du som hyresgäst som är ansvarig för att betala din hyra i tid, men vi kan godkänna en borgensman om denne har ekonomiska förutsättningar att betala i stället för dig. Vi tar då en kreditupplysning på borgensmannen, som ska ha en årsinkomst på minst 400 000 kronor. Mer information finns i vår borgensförbindelse.

Har du frågor om våra riktlinjer eller dina förutsättningar kan du kontakta vår hyresadministratör eller någon av våra uthyrare.